Dưới đây là những điều khoản sử dụng tanglike.biz , chúng tôi hi vọng bạn đọc kỹ và tuân thủ nó nghiêm túc:
– Trang web chúng tôi và chính các bạn luôn tuân thủ quy định của các trang mạng xã hội. chúng tôi sử dụng đồ thị mở của các mạng xã hội để hoạt động và không xâm phạm bất hợp pháp đến lợi ích cá nhân hay tổ chức nào.
– Chúng tôi bảo mật mọi thông tin của người dùng và chỉ sử dụng cho mục đích trao đổi giữa các người dùng
– Chúng tôi không lợi dụng quyền truy cập tài khoản của các bạn vào những hoạt động không lành mạnh hay các quảng cáo, mọi hoạt động like, bình luận của thành viên là tự nguyện và ngẫu nhiên chéo.
– Trang web chúng tôi là một ứng dụng nhỏ mang tính chất giải trí cho mọi người. Giữa các thành viên không hề có bất kỳ mối liên hệ nào và chúng tôi cũng không thương mại hóa trang web này!
– Chúng tôi cam kết bảo vệ và giúp đỡ mọi thành viên một cách tốt nhất có thể.
– Chúng tôi không chịu trách nhiệm

Leave a Reply