Lấy token trên máy tính ko cpBƯỚC 1 : Bấm vào đây cấp quyền cho Instagram. Chọn Tiếp tục dưới tên… cho đến cuối cùng.

BƯỚC 2 : để copy mã bên dưới, dán lên thanh địa chỉ URL

Sau đó dán lên trình duyệt, enter và copy toàn bộ URL thu được