Lấy token trên máy tính ko cpBƯỚC 1 : Bấm vào đây cấp quyền cho Instagram. Chọn Tiếp tục dưới tên… cho đến cuối cùng.

BƯỚC 2 :

Sau đó vào https://m.facebook.com Mở giao diện Console bằng cách nhấn F12 hoặc tổ hợp Ctrl + Shift + J.

Chuyển cửa sổ sang Tab Console như ảnh trên rồi dán (Ctrl+V) đoạn JavaScript vừa copy vào và ấn Enter